سری Script Hook یکی از مهم‌ترین کتابخانه‌های سری بازی‌های GTA می‌باشد که به شما امکان استفاده از ماد‌‌های نوشته به زبان‌های .NET را می‌دهد. این کتابخانه بصورت کامل توسط Github میزبانی می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم این کتابخانه‌ها، متن باز (Open Source) بودن آن است که همیشه در حال پیشرفت و توسعه می‌باشد. این کتابخانه‌ها، یکی از مهم‌ترین موارد برای اجرای ماد های تحت NET , CS , VB و DLL می‌باشد.